12.03.2020

ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «ЕЛЬФА КЛУБ»

Дані Правила визначають умови участі у Програмі лояльності «Ельфа Клуб», яка проводиться на території України в мережі фірмових магазинів підприємства ТОВ «Ельфа Лабораторія» (далі — «Місце проведення Програми»), у період з 1 лютого 2017 року.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
«Програма лояльності» (далі – Програма) - це комплекс дій та заходів, які надають можливість Учасникові Програми лояльності одержувати, накопичувати та використовувати Бонуси при купівлі Учасником товарів у Місці проведення Програми.
«Учасник програми»/«Учасник» – дієздатна особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених умов та має активну Картку.
«Виконавець програми»/«Виконавець» – ТОВ «Ельфа Лабораторія», що володіє усіма правами на управління й розвиток Програми.
«Анкета» – паперовий носій, який видається Учасникові для заповнення в Місці проведення Програми, заповнення якого є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником Програми, її згодою з усіма Правилами Програми й згодою на зберігання, обробку й використання Виконавцем будь-яких даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.
«Картка» – пластиковий носій з унікальним штрих-кодом, необхідним для ідентифікації Учасника, який може бути придбаний Учасником на умовах даної Програми після заповнення Анкети.
«Бонуси» – умовна одиниця, що зараховується на Бонусний рахунок Учасника та списується з Бонусного рахунку Учасника у відповідності з визначеними умовами накопичення та розрахунку бонусами. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. За встановленими умовами Програми, 1 бонус в оплаті товарів прирівнюється до знижки у розмірі 1 гривні.
«Бонусний рахунок Учасника» (далі – Рахунок) – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Виконавця, що містять інформацію про Учасника та його поточний баланс Бонусів.
«Спеціальні пропозиції» – заохочення, економії, та/або інші рекламні заходи, які надаються Учасникам Програми на основі інформації з Анкети та з історії покупок Учасника у Місцях проведення Програми, з урахуванням обмежень та умов, які встановлюються Виконавцем Програми.
«Сайт Програми» – Інтернет-сайт Виконавця Програми, що знаходиться за посиланням www.elfa.ua та містить усю інформацію щодо Програми.

2. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКА ТА ОТРИМАННЯ КАРТКИ
2.1. Картку можна придбати за 0,01 грн у Місцях проведення Програми.
2.2. Картка активується у момент здійснення Учасником покупки у Місці проведення Програми.
2.3. Обов’язковою умовою отримання Картки є заповнення Учасником Анкети, дані з якої будуть використані для реєстрації учасника в Програмі.
2.4. Надання достовірних даних Учасника Виконавцю є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі.
2.5. Анкета вважається дійсною та може бути зареєстрована у Програмі тільки за умови наявності підпису Учасника.
2.6. Картка Працівника Виконавця не може бути застосована разом із Карткою Програми.
2.7. Для кожного Учасника Картка та Рахунок є унікальними.
2.8. Реєструючись у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети, Учасник надає свою однозначну згоду на збирання, обробку, зберігання та використання персональних даних Учасника Програми в рамках Програми та діючого законодавства України.
2.9. Заповнена та підписана Анкета засвідчує згоду Учасника з усіма умовами та правилами Програми та обізнаність про те, що надані ним персональні дані вносяться до інформаційної системи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положення чинного законодавства надаються їй, як суб’єктові персональних даних.
2.10. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Виконавця.

3. ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ
3.1. Картка Програми діє у всіх Місцях проведення Програми.
3.2. Строк використання пластикової картки обмежений строком дії Програми.
3.3. В одному чеку може бути просканована лише одна Картка.
3.4. Учасник має бути ідентифікований у системі під час здійснення покупки одним із наступних способів:
3.4.1. Скануванням штрих-коду Картки.
3.4.2. За номером мобільного телефону, який був вказаний в Анкеті.

4. НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ
4.1. Перше нарахування Бонусів на Рахунок Учасника відбувається за першу покупку з використанням Картки у Місцях проведення Програми.
4.2. Бонуси нараховуються на Рахунок Учасника у розмірі 10% від загальної вартості придбаних товарів (крім придбання подарункових сертифікатів та товарів, на які розповсюджуються акційні знижки) в Місцях проведення Програми.
4.3. Бонуси нараховуються на Рахунок Учасника цілим числом, без врахування дробової частини. Наприклад, якщо вартість придбаних товарів складає 117,30 грн, то на Рахунок Учасника буде зараховано 11 бонусів.
4.4. Нарахування Бонусів здійснюється при будь-якому способі ідентифікації Учасника Програми, що передбачені п. 3.4 даних Правил.
4.5. Бонуси нараховуються та списуються в момент формування чеку.
4.6. Бонуси доступні для використання через добу після моменту їх нарахування на Рахунок Учасника.
4.7. Додаткові Бонуси можуть надаватись Учаснику як привітання на день народження або інші свята. Розмір додаткових Бонусів визначається Виконавцем.
4.8. Додаткові Бонуси нараховуються за 7 днів до свята та діють протягом 14 днів (7 днів до свята та 7 днів після, включаючи день свята).
4.9. Виконавець має право впроваджувати будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) для нарахування Бонусів або Спеціальні пропозиції для учасників програми шляхом розміщення інформації про такі підстави (пропозиції) у Місцях проведення Програми та/або на Сайті Програми.
4.10. Документом, що підтверджує обов’язок Виконавця зарахувати Бонуси на Рахунок Учасника, є оригінал касового чеку Учасника з інформацією про нараховані Бонуси і Картка, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

5. СТРОК ДІЇ БОНУСІВ
5.1. Строк дії Бонусів обмежений строком дії Програми.
5.2. Строк дії Бонусів може бути припинений у разі завершення Програми з ініціативи Виконавця, про що Учасникам Програми буде завчасно повідомлено шляхом розміщення інформації у Місцях проведення Програми та/або на Сайті Програми. У такому випадку Учасник має право на використання бонусів до дати припинення Програми.
5.3. Бонуси, що залишилися на Рахунку та не були завчасно використані Учасниками – анулюються.


6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РАХУНКУ УЧАСНИКА
6.1. Інформація про стан Рахунку відображає поточний баланс Бонусів по Рахунку.
6.2. Зазначену інформацію Учасник може отримати наступним чином:
6.2.1. Звернувшись до співробітника підприємства ТОВ «Ельфа Лабораторія» у Місці проведення Програми.
6.2.2. Звернувшись за телефоном Гарячої лінії Програми.
6.2.3. На фіскальному чеку (відображається поточний баланс Рахунку із врахуванням інформації по здійсненій покупці).
6.3. Всі скарги щодо коректності нарахування/списання бонусів, відображення інформації на чеку тощо – розглядаються лише при наявності копії чеків та заяви Учасника.
6.4. Заяву Учасник може залишити у Місці проведення Програми, звернувшись до співробітника підприємства ТОВ «Ельфа Лабораторія» на касі.
6.5. Заяви розглядаються тільки щодо покупок за останні 30 (тридцять) днів до дати такого звернення.

7. ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ
7.1. Використання (списання) Бонусів з Рахунку Учасника здійснюється із розрахунку 1 Бонус = 1 гривня економії при купівлі товару.
7.2. Списати з Рахунку Учасника можна лише таку суму Бонусів, що є цілим числом.
7.3. Використання Бонусів Учасником можливо тільки за фактичної наявності Картки Учасника, яка є активованою та якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси з центральною базою даних Виконавця).
7.4. Учасник може використати Бонуси у розмірі всієї суми чека або його частини.
7.5. При використанні Бонусів у розмірі всієї суми чека сума оплати грошовими коштами становитиме 1 грн.
7.6. Учасник має право використовувати Бонуси, що є на його Рахунку, як економію при купівлі будь-яких товарів (крім подарункових сертифікатів) у Місцях проведення Програми.
7.7. Виконавець залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Бонуси, розміщуючи перелік цього товару у Місцях проведення Програми та/або на Сайті Програми.
7.8. Виконавець залишає за собою право приймати рішення щодо нараховування/списання Бонусів з Рахунку Учасника у тому випадку і у тій кількості, яка була нарахована/списана помилково.

8. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ТА БЛОКУВАННЯ КАРТКИ
8.1. Дія Учасника в Програмі продовжується до того часу поки Учасник має Картку Програми та дія не припинена Учасником або Виконавцем відповідно до умов Програми.
8.2. У випадку втрати Картки Учаснику необхідно звернутися до Гарячої лінії Програми або до співробітника ТОВ «Ельфа Лабораторія» у Місцях проведення Програми для блокування Картки.
8.3. Для блокування Картки Учасник має повідомити номер втраченої Картки та/або номер мобільного телефону, який був вказаний під час реєстрації у Програмі, а також персональну інформацію, що була вказана в Анкеті, а саме: прізвище, ім’я, по батькові та дату народження.
8.4. Картка, щодо якої надійшло повідомлення про її втрату, блокується Виконавцем. Можливість подальшого використання вирішується за погодженням з Виконавцем Програми.
8.5. Якщо Учасник не має можливості повідомити номер втраченої Картки та/або номер мобільного телефону, який був вказаний під час реєстрації у Програмі, а також персональну інформацію, що була вказана у Анкеті, а саме: прізвище, ім’я, по батькові та дату народження, то у такому випадку Картка не блокується Виконавцем.
8.6. Учасник має право припинити свою участь у Програмі у будь-який час одним із варіантів:
8.6.1. Надіславши Виконавцю письмове повідомлення у довільній формі на поштову чи електронну адресу Виконавця щодо припинення участі, вказавши у ньому номер втраченої Картки та/або номер мобільного телефону, який був наданий під час реєстрації у Програмі, а також персональну інформацію, що була вказана у Анкеті, а саме: прізвище, ім’я, по батькові та дату народження.
8.6.2. Зателефонувавши за номером Гарячої лінії та вказавши оператору номер втраченої Картки та/або номер мобільного телефону, який був наданий під час реєстрації у Програмі, а також персональну інформацію, що була вказана у Анкеті, а саме: прізвище, ім’я, по батькові та дату народження.
Після отримання Виконавцем такого повідомлення участь Учасника у Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бонуси анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

9. ВІДНОВЛЕННЯ КАРТКИ
9.1. Відновлення картки відбувається у випадках, коли Картка була втрачена або пошкоджена.
9.2. Під відновленням Картки мається на увазі придбання Учасником нової картки за 0,01 грн.
9.3. Нова Картка буде видана Учасникові у Місці проведення Програми та дійсна для накопичення та використання Бонусів, якщо технічні можливості дозволяють це зробити на момент отримання Картки Учасником.
9.4. Отримати нову Картку Учасник може у Місці проведення Програми, заповнивши форму відновлення Картки, що знаходиться на звороті Анкети. Нова Картка буде видана після заповнення форми та її передачі співробітнику ТОВ «Ельфа Лабораторія».
9.5. Якщо дані, вказані у формі відновлення Картки, достовірні (персональні дані Учасника – заявника збігаються із даними по Картці, що були надані під час заповнення Анкети та внесені до системи Виконавця), всі Бонуси за втраченою/пошкодженою Карткою переносяться на нову Картку.
9.6. Накопичені на попередній Картці Бонуси будуть зараховані на нову Картку не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати видачі нової Картки Учаснику Виконавцем Програми

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПРАВА УЧАСНИКА
10.1. Відповідальність за реєстрацію двох та більше Карток на одну фізичну особу несе Учасник Програми. В разі, якщо Учасник має декілька Карток, Бонуси будуть зараховані на ту Картку, яку Учасник використає в момент здійснення покупок.
10.2. Учасник має право знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, а також отримувати інформацію про третіх осіб, яким можуть бути передані його дані.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
11.1. Виконавець залишає за собою право змінювати умови Програми. Зміни набувають чинності з моменту опублікування змінених умов Програми на Сайті Програми. Учасник Програми, що продовжує використання Картки після опублікування змін, вважається таким, що ознайомився та погодився виконувати внесені зміни до умов Програми.
11.2. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання картки Учасника третіми особами.
11.3. Виконавець залишає за собою право призупинити або припинити участь в Програмі будь-якого її Учасника без попереднього повідомлення шляхом блокування Картки в разі таких обставин:
11.3.1. Використання чи спроба використання Карток у спосіб, який не відповідає умовам та правилам Програми.
11.3.2. Будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі.
11.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду/збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння Програми. В разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне розуміння Програми, будь-яких спорів та/або питань, що неврегульовані даними умовами, остаточне рішення приймається Виконавецем відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Виконавця є остаточним та не підлягає оскарженню.
11.5. В разі, якщо період виконання обов’язків Виконавця включає святкові або вихідні дні протягом більш ніж 2 (два) календарні дні підряд, строки виконання Виконавцем його обов’язків пролонгуються на відповідну кількість таких вихідних/святкових днів.
11.6. Виконавець має право передавати персональні дані Учасників Програми наступним користувачам:
11.6.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 2-20, тел./факс: (044) 490-90-88.

12. КОНТАКТНІ ДАНІ ВИКОНАВЦЯ
12.1. ТОВ «Ельфа Лабораторія» знаходиться за адресою: Україна, 03148, м. Київ, вулиця Сім’ї Сосніних, буд. 9, тел/факс (044) 451-47-40, e-mail: info@elfa.ua.
12.2. Номер телефону Гарячої лінії Програми: 0 800 300 106 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних номерів в межах України безкоштовні).

club.jpg

Возврат к списку